Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring


Supporthuis vindt jouw privacy erg belangrijk. Supporthuis verwerkt en gebruikt jouw gegevens daarom op een veilige manier, geheel volgens de algemene verordening gegevensbescherming. In deze privacyverklaring legt Supporthuis aan je uit welke gegevens zij van je verzamelt en waarom ze dit doet. Ook lees je wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy neem je contact op met Supporthuis (privacy@supporthuis.nl).

Supporthuis
E-mail
+31653700470

Supporthuis maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestanden die bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen bijvoorbeeld onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website van Supporthuis heeft zij je al geïnformeerd over deze cookies en is jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: Google Analytics, Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar.

Supporthuis wil graag weten hoe haar website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, wordt door Google geanalyseerd op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google deelt de verzamelde informatie nooit met derden (niet bij Google betrokken), tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

Supporthuis maakt gebruik van social mediakanalen (bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook en Instagram). Deze kanalen plaatsen zelf cookies op de website van Supporthuis. Lees het privacy statement van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens verwerken.

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor zover je toestemming nodig is voor het mogen plaatsen van deze cookie.

Supporthuis verwerkt persoonsgegevens in lijn met de algemene verordening persoonsgegevens en wil daarom transparant zijn in de wijze waarop zij omgaat met de gegevens van de gebruikers van de website. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden in het kader van de diensten van Supporthuis. Door gebruik te maken van mijn website geeft de gebruiker aan dit privacybeleid te accepteren.

Supporthuis verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor het opnemen van contact, het kunnen leveren van en informeren over diensten (indien daarvoor toestemming is verleend). Het gaat in ieder geval om de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Kamer van Koophandelnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens, kun je deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Supporthuis verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verstrekken van vrijblijvende informatie en offertes, wanneer je dit bij Supporthuis aanvraagt;
 • Voor het afhandelen van je betaling (en de aangiften van Supporthuis bij de belastingdienst) gebruikt Supporthuis je naam, adresgegevens, btw-nummer en bankgegevens;
 • Om je te kunnen bellen of berichten te kunnen sturen (e-mail, WhatsApp) indien dit nodig is om de afgesproken dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarvoor gebruikt Supporthuis je telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Voor het versturen van een nieuwsbrief en/of reclamefolder, als je je daarvoor hebt aangemeld;
 • Om de website te verbeteren.

Supporthuis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als er een overeenkomst tot stand gekomen is geldt de bewaartermijn van de Belastingdienst (7 jaar). Andere informatie wordt na één (1) jaar vernietigd.

Als je contact opneemt met Supporthuis, wil ik je zo goed mogelijk helpen. Hiervoor sla ik de emailgesprekken die je met mij voert op. Soms vraag ik je om specifieke persoonsgegevens aan mij door te geven tijdens een email – of telefoongesprek. Dit is ten behoeve van de aangevraagde dienstverlening. Ook maak ik aantekeningen van ons contact, zodat ik precies weet wat er is besproken als je nog een keer contact met mij opneemt.

Supporthuis vindt je privacy heel belangrijk. Daarom deelt zij bepaalde of specifieke persoonsgegevens alleen met partners en derden als dit echt noodzakelijk is (bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting). Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van Supporthuis, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Supporthuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Supporthuis verkoopt je gegevens nooit aan derden.

Supporthuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via e-mail. Supporthuis draagt er zorg voor dat je persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Supporthuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Supporthuis een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Supporthuis (privacy@supporthuis.nl). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Supporthuis je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Supporthuis reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Supporthuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Supporthuis geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.

Supporthuis kan van tijd tot tijd deze Privacyverklaring aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op www.supporthuis.nl.

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via bovengenoemde contactgegevens.